Pardubické stromy

O nás

Klub přátel Pardubicka (KPP) vznikl v roce 1965 a dodnes sdružuje pardubické rodáky a místní patrioty. Jeho činnost je zaměřena nejen na historii regionu, ale také na aktuální problémy Pardubicka, turistiku, přírodu, bohatá je i ediční činnost.
Klub přátel Pardubicka má téměř 700 členů. 6x ročně vydává vlastivědný časopis Zprávy Klubu přátel Pardubicka, vydává monotematicky zaměřené publikace AB-Zet Pardubicka, pořádá přednášky a besedy či turistické vycházky.

Klub přátel Pardubicka pořádá
• Turistické vycházky – každou neděli výlety nejen do okolí Pardubic.
• Přírodovědné vycházky – po přírodních zajímavostech Pardubicka.
• Hovory o Pardubicku – cyklus vlastivědných a historických přednášek a besed s projekcí.
• Publikační činnost – každý člen Klubu přátel Pardubicka obdrží šestkrát ročně časopis Zprávy Klubu přátel Pardubicka. Klub přátel Pardubicka vydává edici brožur AB–Zet Pardubicka.
• Pražská pobočka Klubu přátel Pardubicka – sdružuje pražské příznivce a pořádá přednášky a besedy o Pardubicích.
• Genealogické přednášky – vždy poslední pondělí v měsíci.
• Výlety do historie – putování po Pardubicích historickým autobusem či trolejbusem s odborným výkladem.
• Komentované exkurze po městě – prohlídky zajímavých míst Pardubic doplněné odborným výkladem

Členové KPP
• obdrží 6x ročně zdarma časopis Zprávy Klubu přátel Pardubicka.
• mohou kupovat publikace z edice AB-Zet Pardubicka až s 30procentní slevou.
• mohou se účastnit všech akcí pořádaných Klubem přátel Pardubicka.
• mají na vybrané akce pořádané KPP přednost před veřejností.
• mají 10-ti procentní slevu na návštěvu pardubické pobočky Paměť národa.

Kontakt

© 2022 Klub přátel Pardubicka