Pardubické stromy

O projektu

Tento web vznikl jako podpora výsadby několika stromů, která byla v průběhu několika let provedena v rámci činnosti Klubu přátel Pardubicka.

První ze stromů byl dub letní, který byl vysazen v roce 2015 v rámci oslav 50. výročí založení Klubu přátel Pardubicka. Tehdy byly vysazeny duby dva. Výsadbu druhého stromu financoval ÚMO Pardubice IV. Tehdy v květnu byly vysazeny dva duby v areálu archeologického naleziště v Pardubičkách jako symbol historie Pardubic a s nadsázkou výsadba dvou dubů – páru dubů má připomínat původ pojmenování Pardubic i když dle historiků je původ pojmenování Pardubic jiný a s dvojicí dubů nemá nic společného.

Jírovec maďal v parku Vinice 23.6.2022

Následně pak probíhala v následujících letec výsadba dalších stromů na veřejných prostranstvích, na níž se Klub přátel Pardubicka podílel. Odborným garantem a lektorem byl Vítězslav Haupt, Dis.

Na tomto webu naleznete informace o stromech, jako o našem dědictví, které přetrvá desítky možná stovky let.

Kontakt

© 2022 Klub přátel Pardubicka