Pardubické stromy

Dub letní

Latinský název: Quercus robur
Umístění stromu: archeopark Pardubičky
Datum výsadby: 16.5.2015
Výsadbu financoval: Klub přátel Pardubicka
GPS souřadnice: 50.0255214N, 15.7904694E

Strom byl vysazen v rámci oslav 50. výročí založení Klubu přátel Pardubicka v květnu roku 2015 symbolicky na místě, kde se začala psát historie Pardubic, tedy v prostorách archeologického naleziště v Pardubičkách. Tehdy byly vysazeny duby dva. Výsadbu druhého stromu financoval ÚMO Pardubice IV.

Koruna je mohutná, nepravidelná a mohutně rozložitá, protáhlá směrem nahoru.
Dub letní kvete v dubnu až květnu. Květy jsou jednopohlavné, samčí květenství má charakter jehněd na loňských větévkách, samičí jehnědy rostou na letorostech.
Plodem je žalud (jednosemenná nažka) sedící v číšce. Stopka je 3–7 cm dlouhá.
Dub letní dorůstá výšky až 45 metrů. Roste v téměř jakémkoli typu půdy včetně písčité, daří se mu i na vlhkých hlinitých půdách. Má hluboké kořeny, které mohou tvořit spojení se spodní vodou, proto bývá častěji zasažen bleskem než jiné stromy. Je mimořádně odolný proti větru. Lépe snáší střídání podnebí než dub zimní.
Dub letní roste velmi pomalu, zralého věku dosahuje až ve 100 letech, zato je ale dlouhověký, může se dožít i 2000 let.


Zdroj: wikipedie.cz

Dub letní v Pardubičkách 23.6.2022

Kontakt

© 2022 Klub přátel Pardubicka